Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ - "ΜΝΗΜΗ ΕΘΝΙΚΗ" - ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 56 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟ-ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ


"ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ"
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00002 ] [ 2007.12.19 11:00 ]Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου Α. Σαρτζετάκη:
Κείμενο
Πρώην Προέδρου τς λληνικς Δημοκρατίας


M N H M H   E Θ Ν Ι Κ Η
(π τ συμπληρώσει 56 τν π τς συντριβς
το κομμουνιστοσυμμοριτισμο)1.-  30 Αγούστου 1949 χει δικαίως καταγραφ δι τος σκεπτομένους κα μ ληθ δημοκρατικν συνείδησιν λληνας ς μία τν νδοξοτέρων μερν τς θνικς μας στορίας, ς φωτεινοτέρα τς μεταπολεμικς λλάδος. Διότι, μετ τν κατ τς προηγηθείσας μέρας πτσιν το Γράμμου κα το Βιτσίου, πέκυπτεν ες τς θνικς δυνάμεις τν 10ην πρωϊνν τς μέρας ατς κα τ φοβερν Κάμενικ, τελευταία κα σχυροτέρα θέσις-κλειδ το ντιπάλου π τς λληνοαλβανικς μεθορίου.

 Ατ πρξεν νικηφόρος κατακλες τριετος κα πλέον νόπλου γνος το θνους ναντίον συμμοριτοπολέμου, πιβληθέντος ες τν Ελλάδα π τος βορείους, π κομμουνιστικν τότε καθεστώς, γείτονάς της, ο ποοι κα τν ργάνωσαν, τν ξώπλισαν κα τν κατηύθυναν, πως κα συσταθεσα π τ Συμβούλιον σφαλείας το Ο.Η.Ε. Διεθνς ξεταστικ πιτροπή, στερα π πιτόπιον ρευναν, διεπίστωσε κα διέλαβεν ες τ συμπεράσματα τς π 23.5.1947 κθέσεώς της.

Συμμοριτοπολέμου, ποσκοποντος ες τν λοποίησιν φ' νς το παλαιο, π τ τέλη το 19ου αίνος, πανσλαβιστικο σχεδίου πεκτατικς καθόδου ες τ Αγαον δι' ποσπάσεως τς Μακεδονίας π τν λλάδα ( : δαφικς τς Πατρίδος μας κρωτηριασμός ), νανεωθέντος δ π Σταλινικν πίνευσιν κα Τιτοϊκν πρωτοβουλίαν π τν μορφν δημιουργίας, μετ τν λοιπν κτς λλάδος τμημάτων τς γεωγραφικς Μακεδονίας, ξεχωριστο κράτους ( : θνικς το λληνισμο κρωτηριασμς δι' ποχωρισμο π ατν τν Μακεδόνων κα διαγραφς τσι ξη αώνων νδόξου θνικς λληνικς στορίας, ατς τν λεγομένων λληνιστικν χρόνων, π το 3ου π.Χ. μέχρι κα το 3ου μ.Χ. αἰῶνος ) κα φ' τέρου ες τν κομμουνιστικοποίησιν κα τς πομενούσης λλάδος. Συμμοριτοπολέμου δ ξαπολυθέντος μ θελόδουλα γχώρια νεργούμενα, δεολογικς μόφρονα τν ξένων πιβούλων. Συγκεκριμένως π μόνου το Κ.Κ.Ε. χωρς συμμετοχν κανενς λλου κόμματος πολιτικο, οτε κα κ τν παρασυρθέντων κα μετ'  ατο συνεργασθέντων ες τ κατοχικν Ε.Α.Μ. (Σβώλου, Τσιριμώκου, κλπ.), μ πιστράτευσιν κομματικν στελεχν κα παδν του, λλ κα σωρείας παραπλανηθέντων π πατηλν συνθηματολογίαν κα δίστακτον ψευδολογίαν γνν κα νυπόπτων λλήνων, ς κα χιλιάδων βιαίως, δι' πιδρομν ες τν παιθρον χώραν, στρατολογηθέντων χωρικν, ρκετο π τος ποίους μως, διδομένης εκαιρίας, κα κατέφευγον, παραδιδόμενοι, ες τς θνικς δυνάμεις. Ατς το ψευδώνυμος «Δημοκρατικς Στρατός» !  Κα δν δίστασε τ Κ.Κ.Ε. ες τν νοπλον ατν πιχείρησίν του κρωτηριασμο τς δίας Πατρίδος, φο εχεν δη προηγουμένως, π τς δεκαετίας το 1920, ποδεχθ τ σχέδιον τν σταλινικν πατρώνων του (3ης Διεθνος, π τν γεσίαν το βουλγάρου Δημητρώφ) περ ατονομήσεως τς Μακεδονίας μας.

2.- τσι, ν ο λλοι Ερωπαϊκο λαο πεδίδοντο ες τ ργον τς νορθώσεως τν χωρν των π τ ρείπια το 2ου παγκοσμίου πολέμου, δ  τ Κ.Κ.Ε. προεκάλεσε νέα πολλαπλάσια το πολέμου κείνου δεινά, μ   δεκάδας χιλιάδας θυμάτων κα τεραστίας λικς καταστροφάς∙ κα μ μελανωτέραν σελίδα τ κατάπτυστον παιδομάζωμα, δηλαδ τν διαρπαγν χιλιάδων, συγκεκριμένως 28.010, μικρν λληνοπαίδων λικίας μόλις 3 ως 14 τν τς παίθρου χώρας π τος γονες των κα τν βιαίαν μεταφοράν των  ες γειτονικς κα λλας κομμουνιστικς χώρας, δι ν μεταβληθον ες γενιτσάρους, χθρος τς Πατρίδος των παιδομάζωμα, τ ποον πισήμως στιγματίσθη π τν πιτοπίως ργασθεσαν «Βαλκανικν πιτροπν» το Ο.Η.Ε.  μ τν π 21.5.1948 πόφασίν της, ς «κακούργημα γενοκτονίας» (crime of genocide).

Κα τν θνικν ατν πρ πάρξεως, διασφαλίσεως τς θνικς κα δαφικς μας κεραιότητος κα λευθέρου το θνικο δημοκρατικο μας βίου, γνα διεξήγαγεν λλς  π κοινοβουλευτικν καθεστώς, λειτουργούσης τς Βουλς, μ Πρωθυπουργν τν είμνηστον ρχηγν το κόμματος τν Φιλελευθέρων Θεμιστοκλν Σοφούλην κα μ μοφωνίαν λων τν πολιτικν κομμάτων κα δυνάμεων τς χώρας (πλν το στασιάσαντος Κ.Κ.Ε.). Δηλαδ κόμη κα τραγικς κενος θνικς διχασμός, διαίρεσις μεταξ βενιζελικν κα ντιβενιζελικν (βασιλοφρόνων), ποία π δεκαετίας, δη π τς νάρξεως το πρώτου παγκοσμίου πολέμου, εχε ταλανίσει τν χώραν κα φθασεν ες τν παροξυσμν κινημάτων κα ντικινημάτων, πανειλημμένων ποπειρν δολοφονίας (1920 κα 1933) το Πρωθυπουργο κα ρχηγο τν Φιλελευθέρων λευθερίου Βενιζέλου, λλ κα δήγησεν οσιαστικς ες τν δίκην, καταδίκην κα κτέλεσιν τν πέντε γετικν προσωπικοτήτων τς ντιπάλου παρατάξεως κα το ρχιστρατήγου (τ 1922), ν λόγ διχασμς τότε, τ 1946, ξηνεμίσθη πλήρως νώπιον τς πειλουμένης νέας το θνους συμφορς. Τόση το τραγικότης τν μερν κείνων, στε κα ντιθέσεις ποτισθεσαι κατέρωθεν μ αμα ν ξαφανισθον. Κα ο τέως θανάσιμοι ντίπαλοι σχημάτισαν τν συμμαχικν Κυβέρνησιν Λαϊκν (Βασιλοφρόνων) κα Φιλελευθέρων, π τν Προεδρίαν μάλιστα το Θεμιστοκλέους Σοφούλη, μέσου διαδόχου το λευθερίου Βενιζέλου ες τν ρχηγίαν το κόμματος τν Φιλελευθέρων, καίτοι μάλιστα τοτο πελείπετο ες βουλευτικς δρας το, χοντος θριαμβεύσει κατ τς προηγηθείσας κλογς τς 31ης Μαρτίου 1946, Λαϊκο κόμματος. Κα   μ τν πλήρη κα νεπιφύλακτον συναίνεσιν κα τν λοιπν μικροτέρων ες δύναμιν πολιτικν σχηματισμν, κυριολεκτικς σύσσωμον τ θνος ντιμετώπισε νικηφόρως τν ξενοκίνητον πέλασιν, τν μάστιγα το κομμουνιστοσυμμοριτισμο.

Δν πρόκειτο λοιπν περ καταστολς νταρσίας «δίκως διωκομένων δημοκρατικν λλήνων πολιτν»(!), πως μ στερίαν διαλαλε συνεχς κομμουνιστικ προπαγάνδα, λλ περ καταστολς στάσεως, ξωθεν ποκινηθείσης κα κατευθυνομένης μ πειθήνιον κτελεστν τ κόμμα «το γκλήματος κα τς θνικς προδοσίας» κατ τν πιτυχέστατον στορικν χαρακτηρισμν δι τ Κ.Κ.Ε. τς ποχς κείνης το ειμνήστου Γεωργίου Παπανδρέου, ρχηγο το Δημοκρατικο Σοσιαλιστικο Κόμματος, Πρωθυπουργο τς πελευθερώσεως, το μετέπειτα θρυλικο «Γέρου τς Δημοκρατίας».  Οτε φυσικ πρόκειτο περ «μφυλίου πολέμου». Ο χοντες λληνικν παιδείαν γνωρίζουν, τι «πόλεμος» κυριολεκτεται μόνον π διαμάχης μετ ξένων, ποτ μετ μοφύλων, πολέμιοι εναι μόνον ξένοι κα πόλεμος μόνον μ ξένους διεξάγεται, ν διαμάχη κα ντιπαράθεσις πρς μοφύλους νομάζεται «στάσις». Λέγει χαρακτηριστικς Πλάτων, κατ λέξιν, « ... λέγω δ τ δύο, τ μν οκεον κα ξυγγενές, τ δ λλότριον κα θνεον. π μν ον τ το οκείου χθρ στάσις κέκληται, π δ τ το λλοτρίου πόλεμος» (Πολιτεία, 470 Β).

Κα στάσις ατ χει νομα. Τ ντλε π τς κείμενες διατάξεις τς Ποινικς νομοθεσίας. πόπειρα βιαίας μεταβολς το πολιτεύματος τς χώρας (πως ν προκειμέν π λευθέρου δημοκρατικο ες καταπιεστικν κομμουνιστικόν) συνιστ τ κακούργημα τς σχάτης προδοσίας  [ ρθρον 123 § 2 το προϊσχύσαντος μέχρι κα το 1950 Ποινικο Νόμου, ρθρον 134 § 1 Β β το σχύοντος Ποινικο Κώδικος]. πιχείρησις βιαίας ποσπάσεως δάφους π τ λληνικν κράτος (πως ν προκειμέν τς Μακεδονίας μας) συνιστ τ κακούργημα τς προδοσίας (πιβουλς τς κεραιότητος) τς χώρας [ ρθρον 123 § 4 Ποινικο Νόμου,  ρθρον 138 § 1 Ποινικο Κώδικος ] δ συμφωνία νωσις μ λλους (να περισσοτέρους) πρς διάπραξιν συγκεκριμένων κακουργημάτων (πως τ προκείμενα) συνιστ τ γκλημα τς συμμορίας  [ρθρον 57 Ποινικο Νόμου, ρθρον 187 § 1 Ποινικο Κώδικος].Κα ς προστεθ δ, τι δν πρόκειται περ διαιτερότητος τς λληνικς Ποινικς Νομοθεσίας, παλαις κα σχυούσης. Διότι τ δια γκλήματα μ τος δίους χαρακτηρισμος κα τς δίας αστηρς κυρώσεις προβλέπουν κα α ξέναι ποινικα νομοθεσίαι, λων τν πολιτισμένων χωρν.  θνοπροδόται κα προδόται τς χώρας, λοιπόν, κα συμμορται πρξαν, κατ τν μόνον δυνατν κα πιστημονικς κριβ χαρακτηρισμόν, ο ποτελέσαντες τν ψευδώνυμον «Δημοκρατικν Στρατόν». πομένως κα ρθότατα χαρακτηρίζοντο νέκαθεν ς «συμμορται»  κα γίνετο λόγος συνεκδοχικς περ «συμμοριτοπολέμου», ξ ατίας δ τς ποκλειστικς π τ Κ.Κ.Ε. ποδηγετήσεώς των, περ «κομμουνιστοσυμμοριν» κα «κομμουνιστο-συμμοριτοπολέμου».

3.- νέκαθεν χρησιμοποιοντο π λους ο ροι ατοί, λλ κατ τς πρώτας μόνον π τς θνικς ατς τραγδίας δεκαετίας. Διότι χαρακτηρισμς ες τ πολιτικν λεξιλόγιον λλαξεν π τς μεταπολιτεύσεως το 1974 κα ντεθεν. λλαγή, χωρς ν δικαιολογται, χει ν τούτοις τν κοινωνιολογικήν της ξήγησιν. φείλεται ες τ μέγα γκλημα τν πιόρκων συνωμοτν τς 21ης πριλίου 1967, καταλύσεως το δημοκρατικο μας πολιτεύματος κα δι τς βίας,  - μ διώξεις ναριθμήτων λλήνων πολιτν κα βασανιστήρια ες βάρος κατοντάδων λλων, νεξαρτήτως κοσμοθεωρητικς, δεολογικς κομματικς τοποθετήσεως τν θυμάτων των ατν, - πιβολς το γελοιωδεστέρου καθεσττος, πο γνώρισεν λλάς. Μ ποτέλεσμα καθολική, κτς τν διοτελν καιροσκόπων, συσπείρωσις κα ντίθεσις το λληνικο λαο πρς τν πιβληθεσαν τυρρανίαν ν συνεπιφέρ τν συνεύρεσιν ες τ ατ ντίπαλον ατς στρατόπεδον πάντων, κα τς δημοκρατικς λλάδος τς Νίκης το θνους το 1949 κα τς ττηθείσης μικρς, λλ τόσον κακοποιο, συμμοριακς μειονοψηφίας. στε το λοιπο ν παμβλυνθ μεταξύ των ντίθεσις νώπιον τν δεινν τς νέας συμφορς, κα συνακολούθως κα ρολογικ πισήμανσις τς παλαις κείνης ντιπαραθέσεως ν εναι το λοιπο τοπος κα πολιτικς σύνετος. Διότι τν σημερινν συναγωνιστήν σου δν νοεται ν τν ποδοκιμάζς μ τ κριτήρια το παρελθόντος του. Ατ εναι μ π το προκειμένου λήθεια τν πραγμάτων, κα χι οασδήποτε μορφς μετάγνωσις τς θνικόφρονος, δημοκρατικς λλάδος κα μεταβολ ντιλήψεών της περ το κομμουνιστοσυμμοριτισμολήθεια, τν ποίαν μόνον ο φρονες κα ο χοντες σκοταδιστικς παρωπίδας γνοον. τσι ξηγεται κα διατί, νας Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εγενεστάτη κα ληθς ξέχουσα, κ τν σπανιωτάτων, πολιτικ τς Πατρίδος μας φυσιογνωμία, κα μάλιστα , κατ τν γνώμην μου, κραταιοτέρα πνευματικ μορφ τς λλάδος το 20ο αἰῶνος, μίλησε περ «μφυλίου πολέμου» δι τν πρ πάρξεως γνα κενον το θνους μολονότι δν θελε ν βιάσ τν στορικν περ τούτου λήθειαν, ποία, πως λεγε, κα δν λλοιοται μ σασδήποτε ες βάρος της κακοποιήσεις∙ κα ατ τ γνωρίζουν σοι εχαν τ προνόμιον τς φιλίας κα πνευματικς ναστροφς μαζί του, πως κα σύρων τς παρούσας γραμμάς.

τσι γίνεται πλέον καθολικς λόγος νακριβέστατα κα τόπως περ «μφυλίου πολέμου» ες τ πλαίσιον μις εγενος, πλν μφιβόλων ποτελεσμάτων, διεξόδου σήμερον πολιτικς σκοπιμότητος. Συγκεκριμένως, τς πιτεύξεως πανεθνικς μοφροσύνης δι' ριστικς συμφιλιώσεως λων τν λλήνων. μως οαδήποτε συμφιλίωσις προϋποθέτει μφοτερόπλευρον νέργειαν, συγχωρεται πταίσας, φο μως ναγνωρίσει προηγουμένως, τι πταισε. Πργμα τ ποον δν συμβαίνει ν προκειμέν. Διότι, χι μόνον τό, χωρς ρους, νομιμοποιηθν ς πολιτικν κόμμα Κ.Κ.Ε. δν ξεδήλωσε ποτ τν μεταμέλειάν του δι τ σα, ς νωτέρω, κακουργήματα ες βάρος τς λληνικς Πατρίδος διέπραξε, λλά, καί, χωρς τολάχιστον ν σιωπήσ, καθημερινς π τς μεταπολιτεύσεως κα ντεθεν πιδίδεται, δι λόγων,  ντύπων κα λλων δημοσιευμάτων στελεχν κα λλων πνευματικς νερματίστων ποτακτικν του σκοταδιστν, ς κα δι' πισκέψεων ες τος τόπους το δράματος, «ορτν» κα «πανηγύρεων» κα μετικν ξιστορήσεων, ες συνεχ κα διάλειπτον ξύμνησιν τν «πεπραγμένων» του κείνων, τν «ργων κα μερν» κα θλων, βεβαίως κατ τ πλεστον νυπάρκτων κα φανταστικν, το φρικαλέου κείνου ψευδωνύμου «Δημοκρατικο Στρατο».  Κα εναι φανερν πόσον βλαπτικ δι τ θνικόν μας σύνολον εναι δίστακτος ατ πλαστογράφησις τς στορίας, δυναμένη, πομένουσα χωρς καταγγελίαν της, ν παραπλανήσ τν δολον κα νύποπτον νέαν γενεάν. Παρ τατα, τ σύνολον σχεδόν, μ περιθωριακς ξαιρέσεις, το λοιπο πολιτικο κόσμου τς χώρας, λων τν ποχρώσεων, κολουθε σταθερς τν υοθετηθεσαν π το προκειμένου π τς λληνικς μας Δημοκρατίας πολιτικν τς χωρς ντίκρυσμα συγχωρήσεως τν παλαιν κείνων γκλημάτων, ς κα τς προσμετρήτου νοχς κα σιωπς νώπιον τν νεωτέρων λεεινν, ς νωτέρω, προκλήσεων κα ψευδολογιν.

Κα προσωπικς φρον, ατ γίνεται παρ τν πλήρη γνσιν τς ληθος τν πραγμάτων, χωρς τς κακοποιήσεις της, στορίας. τσι ρμηνεύω π.χ. κα τν δήλωσιν το σημερινο λληνος Πρωθυπουργο κατ πρόσφατον πίσκεψίν του ες τν νσον γιος Εστράτιος, τόπον ξορίας κομμουνιστν κατ τν πίμαχον κείνην περίοδον το γνος το θνους, κα τν χαρακτηρισμν το συγκεκριμένου οκήματος τς κε διαμονς των ς «Μουσείου τς Δημοκρατίας». Χαρακτηρισμόν, ποος κα προεκάλεσε θύελλαν διαμαρτυριν γνν, συνειδητν λλήνων πατριωτν, χι δ μόνον κ τν πιζώντων μαχητν το ερο κείνου το θνους γνος. Φρον, τι Πρωθυπουργς μ τ λεγόμενά του θελε ν ξάρ, τι λληνικ Πατρς συμπεριεφέρθη τότε μ δημοκρατικν νθρωπισμόν, πλς δρανοποίησε τος γωνιζομένους ναντίον της χθρούς της δι τς κρατήσεώς των, κα δν τος ξώντωσε φυσικς, οτε τος πέστειλεν ες ψυχιατρεα καταναγκαστικ ργα, κατ τν πρακτικν τν πολυταρχικν καθεστώτων, κα δίως τν κομμουνιστικν («Γκουλάκ», κλπ.). στε προβάλλουν ντως ς Μουσεα Δημοκρατίας ο τόποι κενοι κρατήσεως, δείγματα εγενος δημοκρατικς συμπεριφορς χώρας πολιτισμένης, κόμη κα πρς περγαζομένους τν φανισμόν της,. Διότι δν διανοομαι, τι λλην Πρωθυπουργς θελε μ τν νωτέρω χαρακτηρισμν ν μυκτηρίσ τν δημοκρατικν λλάδα κα τν θνικν ντισυμμοριακν γνα.

4.-  ποτελε παναρχαίαν λληνικν παράδοσιν πόδοσις τιμν ες τος νεκρούς, κα μάλιστα ες τος πρ τς Πατρίδος πεσόντας. «Τ πατρί νόμ χρώμενοι», γράφει Θουκυδίδης (στορία, ΙΙ 34, 35) «δημοσίας ταφς ποιήσαντο» ο θηναοι δι τος πεσόντας κατ τ πρτον τος το Πελοποννησιακο πολέμου, πότε κα ξεφώνησεν Περικλς «παινον τν πρέποντα» δι' ατούς, τν περίφημον πιτάφιόν του, καθς πεβάλλετο «νδρν γαθν ργ γενομένων ργ κα δηλοσθαι τς τιμάς».

Κα μως πατρογονικ ατ συνήθεια, π χιλιετηρίδας διαλείπτως κολουθουμένη, παυσε βαθμηδν π τς μεταπολιτεύσεως το 1974 κα ντεθεν τηρουμένη δι τος πεσόντας πρ λλάδος λευθερίας κατ τν στορικν κενον γνα το θνους ναντίον το ξενοκινήτου κομμουνιστοσυμμοριτισμο δι ν γκαταλειφθ κατ τς μέρας μας λοσχερς. Κα π τν πολιτικν κόσμον γενικς κα π τν πίσημον Πολιτείαν ! Κα πενδύεται τοιαύτη συγχώρητος σέβεια πρς τος πεσόντας κα τος γωνισθέντας δι ν εμεθα μες σήμερον λεύθεροι, μ τοιμόρροπον δικαιολογίαν. Κα πάλιν, τν νάγκην λήθης το παρελθόντος κα θνικς συμφιλιώσεως.

λλ τν πραγματικν συμφιλίωσιν γκληματήσασα, ντίπαλος το θνους, πλευρά, πως προεξετέθη, δν τν ποδέχεταιδιότι δν ρκεται ες πολλαπλς κατ τς τελευταίας δεκαετίας κφραζομένην, κόμη κα δι κρατικν παροχν (συντάξεων, κλπ.!), θνικν τν νομημάτων της συγχώρησιν, λλ πιδιώκει κα τν ρητν τν γκλημάτων της δικαίωσιν. ξ λλου, μ τν νωτέρω πολιτικν λησμονεται, τι λήθη εναι κα γλωσσικς κόμη τ ντίθετον τς ληθείας, τν καταπνίγει λοσχερς ! Προκειμένου δ περ πικν σελίδων τς θνικς στορίας, πως το ναντίον το κομμουνιστοσυμμοριτισμο γνος το θνους, τν κολοβώνει θνοβλαβς. Κυρίως δέ, τοιαύτη λήθη τίποτε πολύτως δν πηρετε. Διότι Πολιτεία θ μποροσε κάλλιστα ν συνεχίσ τν ρθν πολιτικήν της κατευνασμο τν παθν το παρελθόντος δι τς πρακτικς τς σης μεταχειρίσεως κα σονομίας πάντων νεξαιρέτως τν λλήνων πολιτν, χωρς μως κα ν παύσ τιμσα συγχρόνως κα τος πρ τς σωτηρίας τς Πατρίδος κα το θνους πεσόντας κα γωνισθέντας. Τολάχιστον κα πρς θνικν τν νεωτέρων φρονηματισμόν. ταν μάλιστα ντίπαλος, θνικς γκληματήσασα, πλευρ καθημερινς νυμνε κα τιμ τος δικούς της θνοπροδότας νεκρος κα γωνιστάς.   π τέλους, κατευνασμς δν συνεπάγεται χωρίστως κα τν πλαστογράφησιν τς θνικς μας στορίας δι τς διαγραφς χρυσν δέλτων της.

5.- Κα εναι πράγματι λόχρυσοι α σελίδες τς στορίας μας το ντισυμμοριακο κείνου γνος. Διότι 30 Αγούστου 1949, τελειωτικ νίκη το θνους ες τν Γράμμον κα τ Βίτσι, χει χι μόνον στενς λληνικήν, λλ περεθνικήν, πανανθρωπίνην, ποφασιστικν δι τν ρον τς παγκοσμίου στορίας,  σημασίαν. σταται σότιμος πρς τν πανένδοξον 28ην κτωβρίου 1940.

Πράγματι, πως κα λλοτε, ες μήνυμά μου κατ τν ορτασμν τς 50ς πετείου τς Νίκης το θνους, σημείωσα, ατ ντάσσεται ες τν χορείαν τν σημαντικωτέρων συμβάντων τς Παγκοσμίου στορίας. Κα ρχεται ς διάσπαστος κρίκος πρς πιβεβαίωσιν τς λληνικς ρετς το διαλείπτου γνος πρ το νθρωπισμο. Διότι, πως κατ τν ρχαιότητα λληνισμς διέσωσε τν νθρώπινον πολιτισμν π τν σιατικν βαρβαρότητα πως κατ τος Μέσους χρόνους τ Βυζάντιον, Μεσαιωνικ ατ λληνική μας Ατοκρατορία, διεφύλαξε τν Ερώπην π χίλια κα πλέον τη π τς πιδρομς κα πάλιν κυρίως σιατν βαρβάρων πιδρομέων πως κατ τος δύο παγκοσμίους πολέμους το 20ο αἰῶνος   λλς γωνίσθη παρ τ πλευρν τν Δημοκρατιν ναντίον τν δυνάμεων το λοκληρωτισμο, κα μάλιστα δωσεν ατή, κατ τν δεύτερον πόλεμον, δι θριαμβευτικς συμβολς της ες ποφασιστικν καμπήν του, τν νίκην ες τος συμμάχους [βλέπε σχετικς τ ξαίρετα βιβλία το ειμνήστου χιλλέως ΚΥΡΟΥ, λλς δωσε τν Νίκην, 2α κδοσις, κα ποφασιστικ καμπ το πολέμου, μφότερα θναι, ετός, 1945 κα 1946 ντιστοίχως] τσι κα μ τν ναντίον το ξενοκινήτου κομμουνιστο-συμμοριτισμο νίκην, πο κατήγαγον, μ τν λικν μόνον βοήθειαν τν συμμάχων μας, μ τος γνες, τς θυσίες κα τ αμα των, μόνα των, τ παιδι τς λλάδος, οσιαστικς διέσωσαν κα πάλιν τν νθρώπινον πολιτισμόν : Διότι, ἐὰν τότε λλς πέκυπτε, κα ξετείνετο τοιουτοτρόπως σοβιετικ κυριαρχία μέχρι τς Μεσογείου, μν γείτων Τουρκία, πάντοτε καιροσκόπος, θ νέδιδε, δ λοιπ Ερώπη, περιδες κα π τν πίεσιν τν σχυρν κατ τόπους κομμουνιστικν κομμάτων, σφαλς θ συνθηκολόγει. Κα τσι κα Δυτικ Ερώπη θ σύρετο π τ πέλμα τς σκοταδιστικς σταλινικς κτηνωδίας, τς ποίας τ ν τν κόσμον θύματα σύγχρονοι στορικο ναβιβάζουν ες σχεδν κατν κατομμύρια ! [βλέπε σχετικς τ κπληκτικς τεκμηριώσεως ργον τν COURTOIS, WERTH, PANNÉ, PACZKOWSKI, BARTOSEK, MARGOLIN, Le livre noir du Communisme, Crimes, Terreur, Répression (T μαρο βιβλίο το κομμουνισμο, γκλήματα, Τρόμος, Καταπίεσις), Paris, Robert Laffont, 1998, σελίδες 923 ]. πότε κα Δημοκρατία παντο θ κατελύετο νεπανορθώτως καί, συνακολούθως, κ τν πραγμάτων θ πεκλείετο κα , κ τς πάρξεως κριβς τς λευθέρας Ερώπης, σημειωθεσα μετ 40ετίαν ξέλιξις, ποία δήγησεν ες τν κατάρρευσιν παντο ες τν Ερώπην το σοβιετικο συστήματος. Ατ εναι τ ναμφισβήτητα στορικ δεδομένα, τ ποα οδες μ λεύθερον πνεμα κα τιμίαν συνείδησιν δικαιοται ν διαστρέφ γνο.

Κα τ ποα φείλομεν λοι ν νθυμούμεθα, λλ κα ες λους ν πενθυμίζωμεν. Κα πρ παντς ες τος ξένους, λους τος λευθέρους λαούς, ο ποοι, κατ τ νωτέρω, φείλουν τν διάσωσιν κα τς δικς των λευθερίας ες τν ν λόγ γνα κα τς κατ' ατν θυσίας το λληνικο λαο, νερχομένας, πέρα τν τεραστίων λικν καταστροφν, ες τ κόλουθον φοβερν ες νθρωπίνους πωλείας τίμημα : κτελεσθέντες πολται 4.123, - κτελεσθέντες ερες 165,- πολται φονευθέντες ες ναρκοπέδια 931,- ξιωματικο κα νδρες τς Χωροφυλακς, φονευθέντες 1.579, τραυματισθέντες 2.329,- ξιωματικο κα νδρες το Στρατο, φονευθέντες 12.777, τραυματισθέντες 37.732 (βλέπε σχετικς τ διαφωτιστικώτατον βιβλίον το Εαγγέλου ΑΒΕΡΩΦ, Φωτι κα Τσεκούρι, μετάφρασις κ τς γαλλικς, θναι, στία, 1974, σελ. 466).

Κα κυριώτατα πιβάλλεται πόμνησις τς νωτέρω ληθείας πρς τος γειτονικούς μας λαούς, ατούς, ο ποοι π τ κομμουνιστικόν των καθεστς ργάνωσαν κα κατηύθυναν τν ναντίον μας πιβουλν κα ο ποοι, κατ παράδοξον τς μορας τροπήν, φελήθησαν κα ατο π τν δικήν μας πανεθνικν ντίστασιν, δι ν ζον σήμερον κα ατο λεύθεροι. Κα χει πρς ατος διαιτέρως πόμνησις κα σύγχρονον ποστολήν : δι ν παύσουν, παναλαμβάνοντες τν κακν αυτόν των, βυσσοδομοντες κα σήμερον ναντίον τς θνικς κα δαφικς μας κεραιότητος κα νεξαρτησίας, γκαταλείποντες π τέλους τς κατακτητικάς των ες βάρος μας βλέψεις των : ο Βούλγαροι μ τ πίσημον δόγμα των, τι συνορεύουν γύρωθεν πρς δάφη μ βουλγαρικος πληθυσμούς (ννοον φυσικά, ν σχέσει πρς τν λλάδα,  τν Μακεδονίαν κα τν Δυτικν Θράκην),- ο Σκοπιανο μ τς περ Μακεδονικς θνότητος τερατώδεις νοησίας των, ο λβανο μ τ περ Τσαμουρις φληναφήματα κα τς μέχρι κα ρτης παραλόγους διεκδικήσεις των.

πίγνωσις τν νωτέρω διασείστων ληθειν ναδεικνύει κα τ πόσον περίσκεπτος κα εθέως βλαπτικ δι τ γενικώτερα θνικά μας συμφέροντα πρξεν κατάργησις το πισήμου ορτασμο τς Νίκης το θνους το 1949. Διότι τσι νεταφιάσαμεν μ τ δια μας τ χέρια κραται θνικ πλεονεκτήματα, πωλέσαμεν διαμφισβητήτους τίτλους τιμς δι τν Πατρίδα μας. διαιτέρως χρησίμους κατ τος σημερινος σκοτεινος δι' λην τν νθρωπότητα καιρούς, κατ τος ποίους   ζω λαν κα θνν κινεται ες τ χάος κα τ λεος διστάκτων συμφερόντων κα κατευθυνομένης ναρχίας.

6.- Διεκηρύχθη ς πολιτικν πρόγραμμα τς κυβερνώσης σήμερον παρατάξεως πανίδρυσις το Κράτους. προεκλογικ ατ δέσμευσις προϋποθέτει λογικς, τι, κατ τν ντίληψιν τν σήμερον κυβερνώντων, τ Κράτος εχε περιέλθει ες κατάστασιν ποσυνθέσεως. κτίμησις, μ πέχουσα τς πραγματικότητος ες ρισμένους τολάχιστον τομες, πως π.χ. ες τν Παιδείαν, που τ ργον τς ποσυνθέσεως χει μακρν στορίαν, ρχισεν π τς μεταπολιτεύσεως, μ τν οσιαστικν δολοφονίαν τς γλώσσης μας κα μ σχολικ γχειρίδια, στορικ κα λλα, μόνον παιδείαν λληνικν μ προσφέροντα δι ν συνεχισθ κτοτε διακωλύτως, μ φωτεινν ξαίρεσιν τν πόπειραν το ειμνήστου ντωνίου Τρίτση, ς πουργο Παιδείας, μ τν πίσημον ξαγγελίαν προγράμματος «νακτήσεως τς λληνικς Παιδείας», δι τ ποον μως ατς ξεδιώχθη π τν Κυβέρνησιν, το δ προγράμματός του, καίτοι τυχόντος διακηρυχθείσης κυβερνητικς γκρίσεως, γκαταλειφθέντος ποσυνθέσεως νεμποδίστου, χωρς καμμίαν διαμαρτυρίαν π τος φυσικος τν πνευματικν ξιν φύλακας, ποικιλωνύμους πνευματικούς μας ταγούς, λους, μ λαχίστας ξαιρέσεις, μεριμνντας, κόμη κα μ τομικν συμβολν ες τ ργον τς κατεδαφίσεως, μόνον δι τν πόκτησιν το περιποθήτου τίτλου το προοδευτικο, - οσιαστικς «προοδευτικο», μ εσαγωγικά, σκοταδιστο, χωρς εσαγωγικά...

λλ ποσύνθεσις δν νέκυψεν κ το μηδενός, συνετελέσθη δι θεσμικν, νομοθετικν, πεμβάσεων. πομένως πανίδρυσις δν μπορε ν πραγματοποιηθ παρ μόνον μ τν νατροπν κα κατάργησιν τν θεσμικν μεταβολν, πο δήγησαν ες τν ποσύνθεσιν. Ατ ναμένουν ο πιστεύοντες ες τν νάγκην πανιδρύσεως. λλως παγγελία θ παραμείν μετέωρος, ναδίδουσα πλς σμν ερολογίας.

τσι κα π το προκειμένου : ποσύνθεσιν, κα  μάλιστα θνικήν, χι πλς κρατικήν, συνιστ κα θεσμικ γκατάλειψις το πισήμου ορτασμο τς Νίκης το θνους ναντίον το ξενοκινήτου κομμουνιστοσυμμοριτισμο. Διότι, πως προεξετέθη, π τς Νίκης το θνους σιωπή, χωρς τίποτε ν πηρετ, μόνον τν πλαστογράφησιν τς προσφάτου θνικς μας στορίας δι τς διαγραφς τν νδοξοτέρων σελίδων της περγάζεται.

πιβάλλεται, λοιπόν, κα π το κεφαλαιώδους ατο θέματος, ποκατάστασις, παναθέσπισις δηλαδ π τς Πολιτείας, μεριμνώσης δι τν πανίδρυσιν το Κράτους κα συνακολούθως δι τν νδυνάμωσιν τς θνικς  το λληνικο λαο   ατογνωσίας,  το πισήμου ορτασμο τς Νίκης το θνους το 1949.

 Ατ παιτε θνική μας παράδοσις. Κα νάγκη νακτήσεως διατιμήτου, κατ τ νωτέρω, θνικο μας πλεονεκτήματος. Καί, βεβαίως, τ χρέος τιμς μν τν πιγενομένων ναντι τν πεσόντων κείνων, λλ κα τν πιζώντων μαχητν το πικο κείνου γνος. Ατν, πο μ τος γώνας κα τς θυσίας των συνετέλεσαν, στε ν ζομε σήμερον μες λεύθεροι.

Δν χει βεβαίως κα τόσην σημασίαν δι' ατούς, ἐὰν πίσημος Πολιτεία π τέλους συνέλθ κα πανέλθ ες τν κπλήρωσιν περτάτου κα ναντί των χρέους. Διότι, ν πάσ περιπτώσει ο μν πεσόντες, θ συνεχίσουν ναπαυόμενοι ν ερήν ες τν δίκαιον, χάριν τς λληνικς Πατρίδος, τς Δημοκρατίας κα το νθρωπισμο, αώνιον πνον των. Ο δ πιζντες μαχηταί, ς συντηρον μέσα των τ ζώπυρα τς νεανικς των λκς κα τν περηφάνειαν δι ν νεανικά των θλα. ρκε δι' λους, τι τος στέφει σαε τυμηγορία τς δεκάστου στορίας κα  ναγνώρισις κα εγνωμοσύνη λων τν συνειδητν λλήνων, που τς γς.-

Νέα Πεντέλη, 25η Αγούστου 2005.

 Χρστος Α. Σαρτζετάκης
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΣΤΙΣ 12/12/2007 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ" ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ HTML ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ.